Join waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Just leave your valid email address below.
Email We won't share your address with anybody else.

Inredningsbutiken The Kitchen

Nu finns Sjöstrand Coffee´s espressomaskin och kaffe att köpa på inredningsbutiken Artilleriets butik The Kitchen i Göteborg. Där har Sjöstrand Coffee´s produkter sällskap av vackra produkter inom kökssegmentet.