Info after service och reparationer

Våra maskiner är fullt reparerbara med en garanti på 2 år, eller mer, beroende på vilket land du bor i. Även efter att garantin löpt ut kan vi erbjuda reparations- och underhållstjänster mot självkostnadspris. För en långvarig och sömlös kaffeupplevelse är ett korrekt maskinunderhåll avgörande. Avkalka din maskin var 3-6:e månad med våra Sjöstrand Avkalkningstabletter.

 

Läs mer om produktvård och felsökning här .