Capsule Container

0 kr

Produkttyp Blandning
Innehåll Sulfaminsyra; Amidosulfonsyra
Metyldivätefosfat
Aminotrimetylenfosfonsyra
Fosforsyra
Fosfonsyra
Ursprungsland Tyskland
UFI-kod SH9D-Q6UH-Q009-T08P
Förpackning FSC-certifierad