Drip Tray Assembly - Black

0 kr

  1. Lös upp avkalkningsfliken i 500 ml varmt/hett (ej kokande) vatten och rör om noggrant tills det lösts upp.
  2. Tillsätt lösningen till vattentanken och tillsätt kallt vatten till toppen.
  3. Starta avkalkningsproceduren genom att trycka på båda knapparna samtidigt i 3 sekunder tills de båda börjar blinka. Tryck på någon av knapparna för att starta proceduren.
  4. När hela lösningen har passerat genom maskinen en gång är avkalkningsproceduren slutförd.
  5. Skölj maskinen genom att köra minst en halv vattentank (minst 500 ml) färskvatten genom maskinen. Du kan göra detta igen genom att starta avkalkningsproceduren och avbryta den genom att trycka på en knapp när du är klar.
  6. Sköljningen är klar när vattnet som kommer ut ur munstycket är klart och inte längre skummande. Stäng av maskinen eller tryck på en knapp för att avsluta proceduren.